Nhóm sản phẩm

Vật liệu chịu lửa

 • Tấm cách nhiệt bảo ôn chống cháy
  Tấm cách nhiệt bảo ôn chống cháy
 • Bông sợi khoáng kiện Shenzhen 60kg
  Bông sợi khoáng kiện Shenzhen 60kg
 • Bông thủy tinh có phủ giấy bạc dày 50mm
  Bông thủy tinh có phủ giấy bạc dày 50mm
 • Cách nhiệt ống dẫn gió bông 32kg/m3
  Cách nhiệt ống dẫn gió bông 32kg/m3
 • Fibre glass
  Fibre glass
 • Bông cách nhiệt sợi gốm ceramic 128kg
  Bông cách nhiệt sợi gốm ceramic 128kg
 • Bông ceramic dạng vụn cách nhiệt lò
  Bông ceramic dạng vụn cách nhiệt lò
 • Thi công bọc cách nhiệt bồn chứa nhựa...
  Thi công bọc cách nhiệt bồn chứa nhựa...
 • Rockwool dày 100mm (mười phân)
  Rockwool dày 100mm (mười phân)
 • Vải thủy tinh cách nhiệt bọc chống th...
  Vải thủy tinh cách nhiệt bọc chống th...
  15.000 - VND
 • vải bao bố cách nhiệt
  vải bao bố cách nhiệt
  50.000 - VND
 • Rockwool shenzhen
  Rockwool shenzhen
 • Sạn nhẹ trân châu cách nhiệt 80kg/m3
  Sạn nhẹ trân châu cách nhiệt 80kg/m3
 • đá perlite
  đá perlite
 • Rockwool cuộn with wiremest 80kg
  Rockwool cuộn with wiremest 80kg
 • Bọc cách nhiệt cho lò hơi
  Bọc cách nhiệt cho lò hơi
 • Rockwool cuộn có phủ bạc 600 x 5000 x...
  Rockwool cuộn có phủ bạc 600 x 5000 x...
 • Thi công bọc cách nhiệt bồn chứa nhựa...
  Thi công bọc cách nhiệt bồn chứa nhựa...
 • Bán vật liệu bảo ôn bông khoáng dạng tấm
  Bán vật liệu bảo ôn bông khoáng dạng tấm
 • Mút cách âm phòng thu
  Mút cách âm phòng thu
 • giải pháp cách âm karaoke
  giải pháp cách âm karaoke
 • Bảo ôn cách nhiệt bể áp lực
  Bảo ôn cách nhiệt bể áp lực
 • sợi gốm ceramic chống cháy 96kg
  sợi gốm ceramic chống cháy 96kg
 • Đá chịu lửa
  Đá chịu lửa
 • Vải thủy tinh dày (5m/kg)
  Vải thủy tinh dày (5m/kg)
 • Vải bọc cách nhiệt đường ống nhựa đường
  Vải bọc cách nhiệt đường ống nhựa đường
 • Bông cách âm sợi thủy tinh cho vách
  Bông cách âm sợi thủy tinh cho vách
 • Tấm bông khoáng cách âm vách
  Tấm bông khoáng cách âm vách
 • Cách nhiệt bồn bể
  Cách nhiệt bồn bể
 • Bảo ôn cuộn có lưới
  Bảo ôn cuộn có lưới
 • Cách nhiệt bồn chứa hóa chất
  Cách nhiệt bồn chứa hóa chất
 • Rockwool 120kg/m3 (1200 x 600 x 50mm)
  Rockwool 120kg/m3 (1200 x 600 x 50mm)
 • Tấm cách âm sợi thủy tinh 40kg
  Tấm cách âm sợi thủy tinh 40kg
 • Cách âm
  Cách âm
 • Vải bọc cách nhiệt đường ống hơi
  Vải bọc cách nhiệt đường ống hơi
 • Vải tiêu âm
  Vải tiêu âm
 • Vải bạt chống cháy
  Vải bạt chống cháy
 • Bông khoáng Rockwool dạng ống
  Bông khoáng Rockwool dạng ống