Nhóm sản phẩm

Thiết bị Viễn thông khác

 • Cáp thoát sét chống nhiễu 7 lớp HSVC
  Cáp thoát sét chống nhiễu 7 lớp HSVC
 • Kim thu sét CARITEC OWN CN-65
  Kim thu sét CARITEC OWN CN-65
 • Tai nghe FreeMate DH-019T
  Tai nghe FreeMate DH-019T
 • Thiết bị Gateway Dinstar UC2000-VE-8G
  Thiết bị Gateway Dinstar UC2000-VE-8G
 • Thiết bị Gateway Dinstar UC2000-VF-16G
  Thiết bị Gateway Dinstar UC2000-VF-16G
 • Thiết bị hội nghị audio VC500
  Thiết bị hội nghị audio VC500
 • Điện thoại Panasonic KX-NT556
  Điện thoại Panasonic KX-NT556
 • Tai nghe Bluetooth Plantronics Voyage...
  Tai nghe Bluetooth Plantronics Voyage...