Nhóm sản phẩm

Thiết bị & dụng cụ Điện

Thiết bị điện

 • Biến dòng đo lường KDE140100
  Biến dòng đo lường KDE140100
  679.000 - 721.000 VND
 • Biến dòng đo lường KDE10480
  Biến dòng đo lường KDE10480
  449.500 - VND
 • Biến dòng đo lường KDE8660
  Biến dòng đo lường KDE8660
  242.000 - 370.000 VND
 • Biến dòng đo lường KDE4740
  Biến dòng đo lường KDE4740
  245.000 - VND
 • Biến dòng đo lường KDE2640
  Biến dòng đo lường KDE2640
  225.500 - VND
 • Biến dòng đo lường KDE2630
  Biến dòng đo lường KDE2630
  140.000 - 282.000 VND
 • Đèn Tuýp T5 30cm 5w ENA mẫu TN5
  Đèn Tuýp T5 30cm 5w ENA mẫu TN5
 • Đèn Tuýp T5 60cm 10w ENA mẫu TN5
  Đèn Tuýp T5 60cm 10w ENA mẫu TN5

Máy biến áp

 • Biến dòng 3000/5A
  Biến dòng 3000/5A
  746.000 - VND
 • Biến dòng 2500/5A
  Biến dòng 2500/5A
  655.000 - VND
 • Biến dòng 2000/5A
  Biến dòng 2000/5A
  492.000 - VND
 • Biến dòng 1600/5A
  Biến dòng 1600/5A
  492.000 - VND
 • Biến dòng 1500/5A
  Biến dòng 1500/5A
  482.000 - VND
 • Biến dòng 1200/5A
  Biến dòng 1200/5A
  427.000 - VND
 • Biến dòng 1000/5A
  Biến dòng 1000/5A
  388.000 - VND
 • Biến dòng 800/5A
  Biến dòng 800/5A
  333.000 - VND

Rơ le

 • Rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha
  Rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha
  480.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR-1-180 / 300
  Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR-1-180 / 300
  610.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR-310 / 520
  Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR-310 / 520
  610.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp VPRA2M
  Rơ le bảo vệ điện áp VPRA2M
  800.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M - BL
  Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M - BL
  950.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp và tần số 900VPR...
  Rơ le bảo vệ điện áp và tần số 900VPR...
  1.330.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng rò và chạm đất
  Rơ le bảo vệ dòng rò và chạm đất
  1.380.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp cho mạng điện 3 pha
  Rơ le bảo vệ điện áp cho mạng điện 3 pha
  1.330.000 - VND

Vật liệu cách nhiệt

 • Ống ruột gà cách nhiệt phi 150
  Ống ruột gà cách nhiệt phi 150
 • Vải bạt tiêu âm chống cháy
  Vải bạt tiêu âm chống cháy
 • Vải bạt tiêu âm chống cháy
  Vải bạt tiêu âm chống cháy

Âm thanh- Ánh sáng - Video chuyên nghiệp

 • Dây đèn LED giá rẻ nhiều màu
  Dây đèn LED giá rẻ nhiều màu
  25.000 - 30.000 VND
 • Loa Bluetooth SARDiNE SDY-019
  Loa Bluetooth SARDiNE SDY-019
  690.000 - VND
 • Takstar HI2050 – Tai nghe nhạc Hi Fi ...
  Takstar HI2050 – Tai nghe nhạc Hi Fi ...
  900.000 - VND
 • Tai nghe Samsung Galaxy S4
  Tai nghe Samsung Galaxy S4
  40.000 - VND
 • Micro máy tính Philips SHM1000
  Micro máy tính Philips SHM1000
  400.000 - VND
 • Micro máy tính LibaBlue K-600
  Micro máy tính LibaBlue K-600
  780.000 - VND
 • Takstar PCM-1200 – Micro hát karaoke ...
  Takstar PCM-1200 – Micro hát karaoke ...
  650.000 - VND
 • Micro máy tính Takstar MS-550
  Micro máy tính Takstar MS-550
  380.000 - VND

Chống sét

 • Kim thu sét bằng đồng D18
  Kim thu sét bằng đồng D18
 • Kim thu sét bằng đồng D14
  Kim thu sét bằng đồng D14
 • Thuốc hàn hóa nhiệt Leewelds
  Thuốc hàn hóa nhiệt Leewelds
 • Thuốc hàn hóa nhiệt Cadwell TVT
  Thuốc hàn hóa nhiệt Cadwell TVT
 • Cáp tiếp địa đồng trần 70mm2
  Cáp tiếp địa đồng trần 70mm2
 • Dây tiếp địa vàng xanh M70
  Dây tiếp địa vàng xanh M70
 • Cáp tiếp địa vàng xanh M1.5mm2
  Cáp tiếp địa vàng xanh M1.5mm2
 • Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE60
  Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE60

 • Lọc nước tại vòi
  Lọc nước tại vòi
  25.000 - 26.000 VND
 • Thép mạ kẽm phi 10
  Thép mạ kẽm phi 10
  18.000 - 20.000 VND
 • thép lập là 25x4 mạ kẽm
  thép lập là 25x4 mạ kẽm
 • thép dẹt 25x3 mạ kẽm nhúng nóng
  thép dẹt 25x3 mạ kẽm nhúng nóng
 • Cọc tiếp địa mạ kẽm V63
  Cọc tiếp địa mạ kẽm V63
 • Thép phi 10 mạ kẽm nhúng nóng
  Thép phi 10 mạ kẽm nhúng nóng
 • Cọc tiếp địa mạ kẽm V63
  Cọc tiếp địa mạ kẽm V63
 • Cọc tiếp địa mạ kẽm Phi 16 Phi 18 Phi 20
  Cọc tiếp địa mạ kẽm Phi 16 Phi 18 Phi 20
 • Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 40x4
  Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 40x4
 • Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 25x4
  Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 25x4
 • Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 30x4mm
  Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 30x4mm
 • Kim thu sét mạ kẽm nhúng nóng Phi 16
  Kim thu sét mạ kẽm nhúng nóng Phi 16
 • Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 14
  Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 14
 • Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 18
  Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 18
 • Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 16
  Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 16
 • Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 12
  Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 12
 • Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 20
  Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 20
 • Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 22
  Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 22
 • Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 25
  Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 25
 • Cọc tiếp địa mạ kẽm V75
  Cọc tiếp địa mạ kẽm V75
 • Cọc tiếp địa mạ kẽm V40
  Cọc tiếp địa mạ kẽm V40
 • Cọc tiếp địa mạ kẽm V50
  Cọc tiếp địa mạ kẽm V50
 • Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 20x2mm
  Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 20x2mm
 • Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 25x3mm
  Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 25x3mm
 • Thép lập là mạ kẽm 40x5mm
  Thép lập là mạ kẽm 40x5mm
 • Thép lập là mạ kẽm 50x5mm
  Thép lập là mạ kẽm 50x5mm
 • Thép Lập là mạ kẽm 60x6mm
  Thép Lập là mạ kẽm 60x6mm
 • Kim thu sét mạ kẽm D14
  Kim thu sét mạ kẽm D14
 • Kim thu sét mạ kẽm Phi 18
  Kim thu sét mạ kẽm Phi 18
 • Kim thu sét mạ kẽm Phi 20
  Kim thu sét mạ kẽm Phi 20
 • Kim thu sét mạ kẽm chụp đầu đồng
  Kim thu sét mạ kẽm chụp đầu đồng
 • Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 30x3mm
  Thép lập là mạ kẽm nhúng nóng 30x3mm
 • Thép Lập Là mạ kẽm 20x2mm 25x3mm 25x4...
  Thép Lập Là mạ kẽm 20x2mm 25x3mm 25x4...
 • Thép lập là mạ kẽm
  Thép lập là mạ kẽm