Nhóm sản phẩm

Thiết bị điện

 • Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông
  Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông
  393.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông loại nhỏ
  Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông loại nhỏ
  393.000 - VND
 • Ống nối cáp đồng M35
  Ống nối cáp đồng M35
 • Ống nối cáp đồng M50
  Ống nối cáp đồng M50
 • Đầu cốt đồng M4
  Đầu cốt đồng M4
  700 - VND
 • Đầu cốt đồng M50
  Đầu cốt đồng M50
  4.500 - VND
 • Đầu cốt đồng M70
  Đầu cốt đồng M70
  6.500 - VND
 • Đầu cốt đồng SC95
  Đầu cốt đồng SC95
  8.500 - VND
 • Đầu cốt đồng M120
  Đầu cốt đồng M120
  13.000 - VND
 • Ống nối cáp đồng M70
  Ống nối cáp đồng M70
 • Ống nối cáp đồng M95
  Ống nối cáp đồng M95
 • Ống nối cáp đồng M120
  Ống nối cáp đồng M120
 • Ống nối cáp nhôm
  Ống nối cáp nhôm
 • Đầu cốt đồng M240
  Đầu cốt đồng M240
  25.000 - VND
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp to
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp to
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M25
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M25
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M35
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M35
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M50
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M50
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M70
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M70
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M95
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M95
 • Đồng hồ đo cường độ dòng điện một pha
  Đồng hồ đo cường độ dòng điện một pha
  363.000 - VND
 • Đồng hồ đo cường độ dòng điện một pha...
  Đồng hồ đo cường độ dòng điện một pha...
  666.000 - VND
 • Đồng hồ đo cường độ dòng điện MA12-AC...
  Đồng hồ đo cường độ dòng điện MA12-AC...
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo cường độ dòng điện MA12-AC...
  Đồng hồ đo cường độ dòng điện MA12-AC...
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông MA302-...
  Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông MA302-...
  393.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện cường độ cao
  Đồng hồ đo dòng điện cường độ cao
  545.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV15
  Đồng hồ đo Điện áp MV15
  363.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV205
  Đồng hồ đo Điện áp MV205
  363.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV305
  Đồng hồ đo Điện áp MV305
  363.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp trung và hạ thế
  Đồng hồ đo Điện áp trung và hạ thế
  484.000 - VND
 • Đồng hồ đo tần số MF16
  Đồng hồ đo tần số MF16
  424.000 - VND
 • Đồng hồ đo tần số MF216
  Đồng hồ đo tần số MF216
  436.000 - VND
 • Đồng hồ đo tần số MF316
  Đồng hồ đo tần số MF316
  436.000 - VND
 • Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP14
  Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP14
  545.000 - VND
 • Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP214
  Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP214
  545.000 - VND
 • Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP314
  Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP314
  545.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV15-AC-20/200V
  Đồng hồ đo Điện áp MV15-AC-20/200V
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV15-AC-200/2000mV
  Đồng hồ đo Điện áp MV15-AC-200/2000mV
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Dòng điện một chiều
  Đồng hồ đo Dòng điện một chiều
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-D...
  Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-D...
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-D...
  Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-D...
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-7...
  Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-7...
  533.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện một chiều MA302-...
  Đồng hồ đo dòng điện một chiều MA302-...
  549.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp dòng một chiều
  Đồng hồ đo Điện áp dòng một chiều
  685.000 - VND
 • Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ KWh
  Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ KWh
  1.573.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng điện một pha 900CPR...
  Rơ le bảo vệ dòng điện một pha 900CPR...
  1.456.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng điện một pha 900CPR...
  Rơ le bảo vệ dòng điện một pha 900CPR...
  1.714.000 - VND
 • Sứ tròn tủ điện SM-25
  Sứ tròn tủ điện SM-25
 • Sứ tròn tủ điện SM-35
  Sứ tròn tủ điện SM-35
 • Sứ tròn tủ điện SM-7110
  Sứ tròn tủ điện SM-7110
 • Sứ tròn tủ điện SM-7120
  Sứ tròn tủ điện SM-7120
 • Sứ tròn tủ điện SM-51
  Sứ tròn tủ điện SM-51
 • Sứ tròn tủ điện SM-76
  Sứ tròn tủ điện SM-76
 • Đồng hồ kiểm soát công suất DPM380-415AD
  Đồng hồ kiểm soát công suất DPM380-415AD
  4.050.000 - VND
 • Đồng hồ kiểm soát công suất DPM380B-4...
  Đồng hồ kiểm soát công suất DPM380B-4...
  3.500.000 - VND
 • Đồng hồ kiểm soát công suất DPM680-415AD
  Đồng hồ kiểm soát công suất DPM680-415AD
  9.680.000 - VND
 • Đồng hồ kiểm soát công suất DM38-240A
  Đồng hồ kiểm soát công suất DM38-240A
  3.850.000 - VND
 • Rơ le điều khiển công suất PFR96-220-50
  Rơ le điều khiển công suất PFR96-220-50
  2.600.000 - VND
 • Rơ le điều khiển công suất PFR60-415-50
  Rơ le điều khiển công suất PFR60-415-50
  2.750.000 - VND
 • Rơ le điều khiển hệ số công suất PFR80
  Rơ le điều khiển hệ số công suất PFR80
  2.950.000 - VND
 • Rơ le điều khiển hệ số công suất PFR120
  Rơ le điều khiển hệ số công suất PFR120
  3.250.000 - VND
 • Rơ le điều khiển công suất PFR140-415-50
  Rơ le điều khiển công suất PFR140-415-50
  3.850.000 - VND
 • Rơ le điều khiển công suất PFRLCD80P3...
  Rơ le điều khiển công suất PFRLCD80P3...
  11.050.000 - VND
 • Rơ le điều khiển hệ số công suất PFRL...
  Rơ le điều khiển hệ số công suất PFRL...
  10.250.000 - VND
 • Rơ le điều khiển hệ số công suất PFRL...
  Rơ le điều khiển hệ số công suất PFRL...
  12.600.000 - VND
 • Rơ le điều khiển hệ số công suất PFRL...
  Rơ le điều khiển hệ số công suất PFRL...
  11.850.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng rò MK301A-240A
  Rơ le bảo vệ dòng rò MK301A-240A
  1.700.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng rò MK302A-240A
  Rơ le bảo vệ dòng rò MK302A-240A
  2.350.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng rò MK300A-230A
  Rơ le bảo vệ dòng rò MK300A-230A
  2.250.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng rò gắn mặt tủ MK330...
  Rơ le bảo vệ dòng rò gắn mặt tủ MK330...
  4.500.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng rò cài thanh ray DI...
  Rơ le bảo vệ dòng rò cài thanh ray DI...
  1.700.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng rò cài thanh ray DI...
  Rơ le bảo vệ dòng rò cài thanh ray DI...
  2.450.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng rò cài thanh ray DI...
  Rơ le bảo vệ dòng rò cài thanh ray DI...
  4.650.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ chạm đất MK202A-240A
  Rơ le bảo vệ chạm đất MK202A-240A
  2.600.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ chạm đất MK231A-240A
  Rơ le bảo vệ chạm đất MK231A-240A
  3.800.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ chạm đất MK232A-240A
  Rơ le bảo vệ chạm đất MK232A-240A
  4.550.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ quá dòng MK204A-240A
  Rơ le bảo vệ quá dòng MK204A-240A
  2.650.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ quá dòng MK203A-240A
  Rơ le bảo vệ quá dòng MK203A-240A
  3.050.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ quá dòng MK234A-240A
  Rơ le bảo vệ quá dòng MK234A-240A
  4.700.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ quá dòng MK233A-240A
  Rơ le bảo vệ quá dòng MK233A-240A
  4.950.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ quá dòng và chạm đất MK1...
  Rơ le bảo vệ quá dòng và chạm đất MK1...
  8.850.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ quá dòng và chạm đất MK2...
  Rơ le bảo vệ quá dòng và chạm đất MK2...
  16.900.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ quá dòng và chạm đất MK2...
  Rơ le bảo vệ quá dòng và chạm đất MK2...
  18.200.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ công suất ngược RPR 415
  Rơ le bảo vệ công suất ngược RPR 415
  5.700.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ công suất ngược RPR 415A
  Rơ le bảo vệ công suất ngược RPR 415A
  5.900.000 - VND
 • Rơ le chuyên dụng bảo vệ mô tơ MPR 500
  Rơ le chuyên dụng bảo vệ mô tơ MPR 500
  8.750.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp MX100-400
  Rơ le bảo vệ điện áp MX100-400
  850.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp MX200A-380
  Rơ le bảo vệ điện áp MX200A-380
  1.100.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp MU 250-415
  Rơ le bảo vệ điện áp MU 250-415
  2.400.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp MU 2300-240AD
  Rơ le bảo vệ điện áp MU 2300-240AD
  23.600.000 - VND
 • Bảng đèn báo lập trình AN 112
  Bảng đèn báo lập trình AN 112
  19.700.000 - VND
 • Bảng đèn báo lập trình AN 120
  Bảng đèn báo lập trình AN 120
  28.300.000 - VND
 • Bảng đèn báo lập trình AN 128
  Bảng đèn báo lập trình AN 128
  35.600.000 - VND
 • Thiết bị bảo vệ điện áp đa tính năng ...
  Thiết bị bảo vệ điện áp đa tính năng ...
  2.950.000 - VND
 • Thiết bị bảo vệ điện áp đa tính năng ...
  Thiết bị bảo vệ điện áp đa tính năng ...
  1.500.000 - VND
 • Đầu cốt đồng SC
  Đầu cốt đồng SC
 • Đầu cốt đồng một lỗ đuôi dài
  Đầu cốt đồng một lỗ đuôi dài
 • Đầu cốt đồng đúc
  Đầu cốt đồng đúc
 • Đầu cốt đồng đúc hai lỗ
  Đầu cốt đồng đúc hai lỗ
 • Đầu cốt đồng nhôm
  Đầu cốt đồng nhôm