Nhóm sản phẩm

Thiết bị chữa cháy

 • BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT5 -5KG
  BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT5 -5KG
  500.000 - 700.000 VND
 • Bình chữa cháy bột ABC MFXL4 4kg (cho...
  Bình chữa cháy bột ABC MFXL4 4kg (cho...
  260.000 - VND
 • Bình chữa cháy bột ABC MFZL8 8kg ( Ch...
  Bình chữa cháy bột ABC MFZL8 8kg ( Ch...
  320.000 - VND
 • Bình chữa cháy xe đẩy bột khô ABC 25kg
  Bình chữa cháy xe đẩy bột khô ABC 25kg
  2.450.000 - VND
 • Bình cứu hỏa mini cho xe hơi 500ml
  Bình cứu hỏa mini cho xe hơi 500ml
  95.000 - VND
 • Bình cứu hỏa mini cho xe hơi 1000ml
  Bình cứu hỏa mini cho xe hơi 1000ml
  125.000 - VND
 • BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT3
  BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT3
  300.000 - 500.000 VND
 • Bình chữa cháy khí CO2 MT24
  Bình chữa cháy khí CO2 MT24
  3.000.000 - 4.500.000 VND
 • Bình chữa cháy loại nhỏ của Ý
  Bình chữa cháy loại nhỏ của Ý
  100.000 - 200.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ1
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ1
  100.000 - 200.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ2
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ2
  120.000 - 250.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ4
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ4
  120.000 - 250.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ8
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ8
  220.000 - 320.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ35
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ35
  1.400.000 - 1.800.000 VND
 • Bình chữa cháy siêu nhỏ dùng cho xe ôtô
  Bình chữa cháy siêu nhỏ dùng cho xe ôtô
  700.000 - 1.500.000 VND
 • BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT2
  BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT2
  300.000 - 500.000 VND