Nhóm sản phẩm

Rơ le

 • Rơ le bảo vệ điện áp cho mạng điện 3 pha
  Rơ le bảo vệ điện áp cho mạng điện 3 pha
  1.330.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng rò và chạm đất
  Rơ le bảo vệ dòng rò và chạm đất
  1.380.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp và tần số 900VPR...
  Rơ le bảo vệ điện áp và tần số 900VPR...
  1.330.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M - BL
  Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M - BL
  950.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp VPRA2M
  Rơ le bảo vệ điện áp VPRA2M
  800.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR-310 / 520
  Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR-310 / 520
  610.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR-1-180 / 300
  Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR-1-180 / 300
  610.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha
  Rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha
  480.000 - VND