Nhóm sản phẩm

Ống nhôm

 • Ống gió mềm (Flexible duct) phủ nhôm
  Ống gió mềm (Flexible duct) phủ nhôm
 • Ống gen lạnh màu đen superlon
  Ống gen lạnh màu đen superlon
 • Ống gen lạnh màu đen superlon
  Ống gen lạnh màu đen superlon
 • Cao su lưu hóa chống rung cho công tr...
  Cao su lưu hóa chống rung cho công tr...
 • Cuộn cao su chống rung cho bar
  Cuộn cao su chống rung cho bar
 • Ống gió mềm cho ngành cơ điện lạnh
  Ống gió mềm cho ngành cơ điện lạnh
 • Bảo ôn cuộn có lưới
  Bảo ôn cuộn có lưới