Nhóm sản phẩm

Nguyên liệu & Sản phẩm công nghiệp

Hóa chất

 • Dầu thủy lực Mobil DTE 24
  Dầu thủy lực Mobil DTE 24
 • Mobil Velocite No 3
  Mobil Velocite No 3

Khoáng sản & Luyện kim

 • Ống đồng đỏ phi 400
  Ống đồng đỏ phi 400
 • Ống đồng đỏ phi 390
  Ống đồng đỏ phi 390
 • Ống đồng đỏ phi 380
  Ống đồng đỏ phi 380
 • Ống đồng đỏ phi 370
  Ống đồng đỏ phi 370
 • Ống đồng đỏ phi 360
  Ống đồng đỏ phi 360
 • Ống đồng đỏ phi 350
  Ống đồng đỏ phi 350
 • Ống đồng đỏ phi 340
  Ống đồng đỏ phi 340
 • Ống đồng đỏ phi 330
  Ống đồng đỏ phi 330

Cao su & Nhựa

 • Nhựa cây phi 300
  Nhựa cây phi 300
 • Nhựa cây phi 290
  Nhựa cây phi 290
 • Nhựa cây phi 280
  Nhựa cây phi 280
 • Nhựa cây phi 270
  Nhựa cây phi 270
 • Nhựa cây phi 260
  Nhựa cây phi 260
 • Nhựa cây phi 250
  Nhựa cây phi 250
 • Nhựa cây phi 240
  Nhựa cây phi 240
 • Nhựa cây phi 230
  Nhựa cây phi 230

 • VẢI BẠT CHỐNG CHÁY HT800 - CHỐNG TIA ...
  VẢI BẠT CHỐNG CHÁY HT800 - CHỐNG TIA ...
 • Đồng lá đỏ 0.1mm
  Đồng lá đỏ 0.1mm
 • Tấm đồng thau dày 8mm
  Tấm đồng thau dày 8mm
 • Đồng lá đỏ
  Đồng lá đỏ
 • Đồng Tấm tiếp địa chống sét
  Đồng Tấm tiếp địa chống sét
 • Tấm đồng điện cực
  Tấm đồng điện cực
 • Tấm đồng đỏ dày 2mm
  Tấm đồng đỏ dày 2mm
 • Đồng đỏ lá Đồng vàng lá
  Đồng đỏ lá Đồng vàng lá
 • Đồng tấm đỏ Đồng tấm vàng
  Đồng tấm đỏ Đồng tấm vàng
 • Cuộn đồng đỏ
  Cuộn đồng đỏ
 • Đồng tròn đỏ đặc
  Đồng tròn đỏ đặc
 • Đồng tròn vàng đặc
  Đồng tròn vàng đặc
 • Cuộn dây đồng đỏ
  Cuộn dây đồng đỏ
 • Đồng tròn đỏ đặc phi 10
  Đồng tròn đỏ đặc phi 10
 • Đồng tròn đỏ đặc phi 12
  Đồng tròn đỏ đặc phi 12
 • Đồng cây đỏ D12
  Đồng cây đỏ D12
 • Đồng tròn đỏ đặc phi 14
  Đồng tròn đỏ đặc phi 14
 • Đồng tròn đỏ đặc phi 16
  Đồng tròn đỏ đặc phi 16
 • Đồng tròn đỏ đặc phi 18
  Đồng tròn đỏ đặc phi 18
 • Đồng tròn đỏ đặc phi 20
  Đồng tròn đỏ đặc phi 20
 • Đồng tròn đỏ đặc phi 25
  Đồng tròn đỏ đặc phi 25
 • Cuộn dây đồng đỏ D1
  Cuộn dây đồng đỏ D1
 • Cuộn dây đồng đỏ D2
  Cuộn dây đồng đỏ D2
 • Cuộn dây đồng đỏ D3
  Cuộn dây đồng đỏ D3
 • Cuộn Dây đồng đỏ D4
  Cuộn Dây đồng đỏ D4
 • Cuộn dây đồng D5
  Cuộn dây đồng D5
 • Cuộn dây đồng đỏ D6
  Cuộn dây đồng đỏ D6
 • Cuộn Dây đồng đỏ D8
  Cuộn Dây đồng đỏ D8
 • Đồng cây phi 22
  Đồng cây phi 22
 • Đồng cây đỏ phi 55
  Đồng cây đỏ phi 55
 • Đồng cây đỏ phi 30
  Đồng cây đỏ phi 30
 • Đồng cây đỏ phi 35
  Đồng cây đỏ phi 35
 • Đồng cây đỏ phi 40
  Đồng cây đỏ phi 40
 • Đồng cây đỏ phi 45
  Đồng cây đỏ phi 45
 • Đồng cây đỏ phi 50
  Đồng cây đỏ phi 50
 • Đồng cây đỏ phi 42
  Đồng cây đỏ phi 42
 • Đồng cây đỏ phi 45
  Đồng cây đỏ phi 45
 • Đồng cây đỏ phi 60
  Đồng cây đỏ phi 60
 • Đồng cây đỏ phi 70
  Đồng cây đỏ phi 70
 • Đồng cây đỏ phi 80
  Đồng cây đỏ phi 80
 • Đồng cây đỏ phi 90
  Đồng cây đỏ phi 90
 • Đồng cây đỏ phi 100
  Đồng cây đỏ phi 100
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 120
  Đồng cây đỏ điện cực phi 120
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 150
  Đồng cây đỏ điện cực phi 150
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 200
  Đồng cây đỏ điện cực phi 200
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 250
  Đồng cây đỏ điện cực phi 250
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 300
  Đồng cây đỏ điện cực phi 300
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 400
  Đồng cây đỏ điện cực phi 400
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 500
  Đồng cây đỏ điện cực phi 500
 • Đồng cây vàng đặc
  Đồng cây vàng đặc
 • Đồng cây hợp kim phi 140
  Đồng cây hợp kim phi 140
 • Đồng vàng tròn đặc phi 145
  Đồng vàng tròn đặc phi 145
 • Đồng vàng tròn đặc phi 65
  Đồng vàng tròn đặc phi 65
 • Đồng vàng tròn đặc phi 55
  Đồng vàng tròn đặc phi 55
 • Đồng phốt pho dạng cầu xi mạ
  Đồng phốt pho dạng cầu xi mạ
 • Đồng tròn xi mạ
  Đồng tròn xi mạ
 • Đồng hợp kim
  Đồng hợp kim
 • Đồng lá vàng 0.2 ly
  Đồng lá vàng 0.2 ly
 • Đồng đỏ dạng cuộn
  Đồng đỏ dạng cuộn
 • Băng đồng 25x3mm
  Băng đồng 25x3mm
 • Đồng đỏ lá dày 0.3mm
  Đồng đỏ lá dày 0.3mm
 • Đồng đỏ lá 0.2mm
  Đồng đỏ lá 0.2mm
 • Đồng vàng lá 0.2mm
  Đồng vàng lá 0.2mm
 • Đồng đỏ lá 0.25mm
  Đồng đỏ lá 0.25mm
 • Đồng vàng lá 0.3mm
  Đồng vàng lá 0.3mm
 • Đồng đỏ lá 0.4mm
  Đồng đỏ lá 0.4mm
 • Đồng vàng lá 0.4mm
  Đồng vàng lá 0.4mm
 • Đồng đỏ lá dày 0.5mm
  Đồng đỏ lá dày 0.5mm
 • Đồng lá vàng 0.5mm
  Đồng lá vàng 0.5mm
 • Đồng đỏ lá dày 0.6mm
  Đồng đỏ lá dày 0.6mm
 • Đồng lá vàng 0.6mm
  Đồng lá vàng 0.6mm
 • Đồng đỏ lá 0.7mm
  Đồng đỏ lá 0.7mm
 • Đồng vàng lá 0.7mm
  Đồng vàng lá 0.7mm
 • Đồng đỏ lá 0.8mm
  Đồng đỏ lá 0.8mm
 • Đồng vàng lá 0.8mm
  Đồng vàng lá 0.8mm
 • Tấm đồng đỏ 3mm
  Tấm đồng đỏ 3mm
 • Tấm đồng đỏ 4mm
  Tấm đồng đỏ 4mm
 • Tấm đồng đỏ 5mm
  Tấm đồng đỏ 5mm
 • Tấm đồng đỏ 1.5mm
  Tấm đồng đỏ 1.5mm
 • Tấm đồng đỏ 6mm
  Tấm đồng đỏ 6mm
 • Tấm đồng đỏ 7mm
  Tấm đồng đỏ 7mm
 • Tấm đồng đỏ 8mm
  Tấm đồng đỏ 8mm
 • Tấm đồng vàng dày 1mm
  Tấm đồng vàng dày 1mm
 • Tấm đồng vàng dày 2mm
  Tấm đồng vàng dày 2mm
 • Tấm đồng vàng dày 3mm
  Tấm đồng vàng dày 3mm
 • Đồng tấm vàng 4mm
  Đồng tấm vàng 4mm
 • Tấm đồng vàng dày 5mm
  Tấm đồng vàng dày 5mm
 • Tấm đồng vàng dày 1.5mm
  Tấm đồng vàng dày 1.5mm
 • Tấm đồng vàng dày 6mm
  Tấm đồng vàng dày 6mm
 • Đồng tấm vàng 1.2mm
  Đồng tấm vàng 1.2mm
 • Đồng tấm vàng 1.8mm
  Đồng tấm vàng 1.8mm
 • Đồng đỏ lá 0.1mm
  Đồng đỏ lá 0.1mm
 • Đồng đỏ lá 0.05mm
  Đồng đỏ lá 0.05mm
 • Đồng tấm đỏ dày 1mm
  Đồng tấm đỏ dày 1mm
 • Tấm đồng vàng dày 20mm
  Tấm đồng vàng dày 20mm
 • Tấm đồng vàng dày 10mm
  Tấm đồng vàng dày 10mm
 • Đồng tấm vàng dày 12mm
  Đồng tấm vàng dày 12mm
 • Đồng vàng tấm dày 15mm
  Đồng vàng tấm dày 15mm
 • Tấm đồng vàng dày 25mm
  Tấm đồng vàng dày 25mm
 • Tấm đồng vàng dày 30mm
  Tấm đồng vàng dày 30mm