Nhóm sản phẩm

Nguyên liệu & Sản phẩm công nghiệp

Hóa chất

 • SƠN NGOẠI THẤT UTU1 BỀN ĐẸP
  SƠN NGOẠI THẤT UTU1 BỀN ĐẸP
 • SƠN NGOẠI THẤT UTU2 PARIS
  SƠN NGOẠI THẤT UTU2 PARIS
 • SƠN NGOẠI THẤT UTU3 CHỐNG THẤM CHỐNG ...
  SƠN NGOẠI THẤT UTU3 CHỐNG THẤM CHỐNG ...
 • SƠN NGOẠI THẤT UTU4 9 TRONG 1
  SƠN NGOẠI THẤT UTU4 9 TRONG 1
 • Dầu thủy lực Mobil DTE 24
  Dầu thủy lực Mobil DTE 24
 • Mobil Velocite No 3
  Mobil Velocite No 3

Khoáng sản & Luyện kim

 • Ống đồng cuộn phi 22
  Ống đồng cuộn phi 22
 • Ống đồng cuộn phi 19
  Ống đồng cuộn phi 19
 • Thanh đồng đỏ điện cực dày 60 ly
  Thanh đồng đỏ điện cực dày 60 ly
 • Thanh đồng đỏ điện cực dày 50 ly
  Thanh đồng đỏ điện cực dày 50 ly
 • Thanh đồng đỏ điện cực dày 45 ly
  Thanh đồng đỏ điện cực dày 45 ly
 • Thanh đồng đỏ điện cực dày 40 ly
  Thanh đồng đỏ điện cực dày 40 ly
 • Thanh đồng đỏ điện cực dày 35 ly
  Thanh đồng đỏ điện cực dày 35 ly
 • Thanh đồng đỏ điện cực dày 25 ly
  Thanh đồng đỏ điện cực dày 25 ly

Cao su & Nhựa

 • Nhựa cây phi 300
  Nhựa cây phi 300
 • Nhựa cây phi 290
  Nhựa cây phi 290
 • Nhựa cây phi 280
  Nhựa cây phi 280
 • Nhựa cây phi 270
  Nhựa cây phi 270
 • Nhựa cây phi 260
  Nhựa cây phi 260
 • Nhựa cây phi 250
  Nhựa cây phi 250
 • Nhựa cây phi 240
  Nhựa cây phi 240
 • Nhựa cây phi 230
  Nhựa cây phi 230

 • VẢI BẠT CHỐNG CHÁY HT800 - CHỐNG TIA ...
  VẢI BẠT CHỐNG CHÁY HT800 - CHỐNG TIA ...