Nhóm sản phẩm

Nguyên liệu & Sản phẩm công nghiệp

Hóa chất

 • SƠN NGOẠI THẤT UTU1 BỀN ĐẸP
  SƠN NGOẠI THẤT UTU1 BỀN ĐẸP
 • SƠN NGOẠI THẤT UTU2 PARIS
  SƠN NGOẠI THẤT UTU2 PARIS
 • SƠN NGOẠI THẤT UTU3 CHỐNG THẤM CHỐNG ...
  SƠN NGOẠI THẤT UTU3 CHỐNG THẤM CHỐNG ...
 • SƠN NGOẠI THẤT UTU4 9 TRONG 1
  SƠN NGOẠI THẤT UTU4 9 TRONG 1
 • Dầu thủy lực Mobil DTE 24
  Dầu thủy lực Mobil DTE 24
 • Mobil Velocite No 3
  Mobil Velocite No 3

Khoáng sản & Luyện kim

 • Đồng cây hợp kim phi 55
  Đồng cây hợp kim phi 55
 • Đồng cây hợp kim phi 65
  Đồng cây hợp kim phi 65
 • Đồng cây hợp kim phi 180
  Đồng cây hợp kim phi 180
 • Đồng cây hợp kim phi 145
  Đồng cây hợp kim phi 145
 • Đồng cây hợp kim phi 140
  Đồng cây hợp kim phi 140
 • Tấm đồng vàng dày 45 ly
  Tấm đồng vàng dày 45 ly
 • Tấm đồng vàng dày 40 ly
  Tấm đồng vàng dày 40 ly
 • Tấm đồng vàng dày 35 ly
  Tấm đồng vàng dày 35 ly

Cao su & Nhựa

 • Nhựa cây phi 300
  Nhựa cây phi 300
 • Nhựa cây phi 290
  Nhựa cây phi 290
 • Nhựa cây phi 280
  Nhựa cây phi 280
 • Nhựa cây phi 270
  Nhựa cây phi 270
 • Nhựa cây phi 260
  Nhựa cây phi 260
 • Nhựa cây phi 250
  Nhựa cây phi 250
 • Nhựa cây phi 240
  Nhựa cây phi 240
 • Nhựa cây phi 230
  Nhựa cây phi 230

 • VẢI BẠT CHỐNG CHÁY HT800 - CHỐNG TIA ...
  VẢI BẠT CHỐNG CHÁY HT800 - CHỐNG TIA ...