Nhóm sản phẩm

Nguyên liệu & Sản phẩm công nghiệp

Hóa chất

 • SƠN NGOẠI THẤT UTU1 BỀN ĐẸP
  SƠN NGOẠI THẤT UTU1 BỀN ĐẸP
 • SƠN NGOẠI THẤT UTU2 PARIS
  SƠN NGOẠI THẤT UTU2 PARIS
 • SƠN NGOẠI THẤT UTU3 CHỐNG THẤM CHỐNG ...
  SƠN NGOẠI THẤT UTU3 CHỐNG THẤM CHỐNG ...
 • SƠN NGOẠI THẤT UTU4 9 TRONG 1
  SƠN NGOẠI THẤT UTU4 9 TRONG 1
 • Dầu thủy lực Mobil DTE 24
  Dầu thủy lực Mobil DTE 24
 • Mobil Velocite No 3
  Mobil Velocite No 3

Khoáng sản & Luyện kim

 • Ghen co nhiệt phi 40
  Ghen co nhiệt phi 40
 • Ghen co nhiệt phi 30
  Ghen co nhiệt phi 30
 • Ghen co nhiệt phi 12
  Ghen co nhiệt phi 12
 • Ghen co nhiệt phi 8
  Ghen co nhiệt phi 8
 • Thanh đồng lục giác S35
  Thanh đồng lục giác S35
 • Nhôm tấm lá 4mm
  Nhôm tấm lá 4mm
 • Nhôm tấm lá 2mm
  Nhôm tấm lá 2mm
 • Nhôm tấm lá 1.5mm
  Nhôm tấm lá 1.5mm

Cao su & Nhựa

 • Nhựa cây phi 300
  Nhựa cây phi 300
 • Nhựa cây phi 290
  Nhựa cây phi 290
 • Nhựa cây phi 280
  Nhựa cây phi 280
 • Nhựa cây phi 270
  Nhựa cây phi 270
 • Nhựa cây phi 260
  Nhựa cây phi 260
 • Nhựa cây phi 250
  Nhựa cây phi 250
 • Nhựa cây phi 240
  Nhựa cây phi 240
 • Nhựa cây phi 230
  Nhựa cây phi 230

 • VẢI BẠT CHỐNG CHÁY HT800 - CHỐNG TIA ...
  VẢI BẠT CHỐNG CHÁY HT800 - CHỐNG TIA ...
 • Đồng Tấm 1mm
  Đồng Tấm 1mm
 • Đồng Tấm Dày 8mm
  Đồng Tấm Dày 8mm
 • Đồng Tấm Dạng Cuộn
  Đồng Tấm Dạng Cuộn
 • Đồng Tấm tiếp địa
  Đồng Tấm tiếp địa
 • Đồng Tròn Đỏ hàn lăn
  Đồng Tròn Đỏ hàn lăn
 • Tấm đồng điện cực
  Tấm đồng điện cực
 • đồng tấm đỏ 2mm
  đồng tấm đỏ 2mm
 • Đồng tấm lá
  Đồng tấm lá
 • Đồng tấm lá các loại
  Đồng tấm lá các loại
 • Đồng tấm mỏng
  Đồng tấm mỏng
 • Cây đồng đỏ
  Cây đồng đỏ
 • Đồng cây hợp kim
  Đồng cây hợp kim
 • Cuộn dây đồng
  Cuộn dây đồng
 • Đồng cây D10
  Đồng cây D10
 • Đồng cây D12
  Đồng cây D12
 • Đồng cây D12
  Đồng cây D12
 • Đồng cây D14
  Đồng cây D14
 • Đồng cây D16
  Đồng cây D16
 • Đồng cây D18
  Đồng cây D18
 • Đồng cây D20
  Đồng cây D20
 • Đồng cây D25
  Đồng cây D25
 • Dây đồng D1
  Dây đồng D1
 • Dây đồng D2
  Dây đồng D2
 • Dây đồng D3
  Dây đồng D3
 • Dây đồng D4
  Dây đồng D4
 • Dây đồng D5
  Dây đồng D5
 • Dây đồng D6
  Dây đồng D6
 • Dây đồng D8
  Dây đồng D8
 • Đồng cây phi 22
  Đồng cây phi 22
 • Đồng cây phi 55
  Đồng cây phi 55
 • Đồng cây phi 30
  Đồng cây phi 30
 • Đồng cây phi 35
  Đồng cây phi 35
 • Đồng cây phi 40
  Đồng cây phi 40
 • Đồng cây phi 45
  Đồng cây phi 45
 • Đồng cây phi 50
  Đồng cây phi 50
 • Đồng cây phi 42
  Đồng cây phi 42
 • Đồng cây phi 48
  Đồng cây phi 48
 • Đồng cây phi 60
  Đồng cây phi 60
 • Đồng cây phi 70
  Đồng cây phi 70
 • Đồng cây phi 80
  Đồng cây phi 80
 • Đồng cây phi 90
  Đồng cây phi 90
 • Đồng cây phi 100
  Đồng cây phi 100
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 120
  Đồng cây đỏ điện cực phi 120
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 150
  Đồng cây đỏ điện cực phi 150
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 200
  Đồng cây đỏ điện cực phi 200
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 250
  Đồng cây đỏ điện cực phi 250
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 300
  Đồng cây đỏ điện cực phi 300
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 400
  Đồng cây đỏ điện cực phi 400
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 500
  Đồng cây đỏ điện cực phi 500
 • Đồng cây đặc
  Đồng cây đặc
 • Đồng cây hợp kim phi 140
  Đồng cây hợp kim phi 140
 • Đồng cây hợp kim phi 145
  Đồng cây hợp kim phi 145
 • Đồng cây hợp kim phi 65
  Đồng cây hợp kim phi 65
 • Đồng cây hợp kim phi 55
  Đồng cây hợp kim phi 55
 • Đồng phốt pho dạng cầu xi mạ
  Đồng phốt pho dạng cầu xi mạ
 • Đồng tròn xi mạ
  Đồng tròn xi mạ
 • Đồng hợp kim
  Đồng hợp kim
 • đồng thau tấm mỏng
  đồng thau tấm mỏng
 • Đồng tấm đỏ dạng cuộn
  Đồng tấm đỏ dạng cuộn
 • Đồng băng dày 3mm
  Đồng băng dày 3mm
 • Đồng cuộn dày 0.3mm
  Đồng cuộn dày 0.3mm
 • Đồng đỏ lá 0.2mm
  Đồng đỏ lá 0.2mm
 • Đồng vàng lá 0.2mm
  Đồng vàng lá 0.2mm
 • Đồng đỏ lá 0.3mm
  Đồng đỏ lá 0.3mm
 • Đồng vàng lá 0.3mm
  Đồng vàng lá 0.3mm
 • Đồng đỏ lá 0.4mm
  Đồng đỏ lá 0.4mm
 • Đồng vàng lá 0.4mm
  Đồng vàng lá 0.4mm
 • Đồng đỏ lá 0.5mm
  Đồng đỏ lá 0.5mm
 • Đồng vàng lá 0.5mm
  Đồng vàng lá 0.5mm
 • Đồng đỏ lá 0.6mm
  Đồng đỏ lá 0.6mm
 • Đồng vàng lá 0.6mm
  Đồng vàng lá 0.6mm
 • Đồng đỏ lá 0.7mm
  Đồng đỏ lá 0.7mm
 • Đồng vàng lá 0.7mm
  Đồng vàng lá 0.7mm
 • Đồng đỏ lá 0.8mm
  Đồng đỏ lá 0.8mm
 • Đồng vàng lá 0.8mm
  Đồng vàng lá 0.8mm
 • Tấm đồng đỏ 3mm
  Tấm đồng đỏ 3mm
 • Tấm đồng đỏ 4mm
  Tấm đồng đỏ 4mm
 • Tấm đồng đỏ 5mm
  Tấm đồng đỏ 5mm
 • Tấm đồng đỏ 1.5mm
  Tấm đồng đỏ 1.5mm
 • Tấm đồng đỏ 6mm
  Tấm đồng đỏ 6mm
 • Tấm đồng đỏ 1.2mm
  Tấm đồng đỏ 1.2mm
 • Tấm đồng đỏ 1.8mm
  Tấm đồng đỏ 1.8mm
 • đồng tấm vàng 1mm
  đồng tấm vàng 1mm
 • đồng tấm vàng 2mm
  đồng tấm vàng 2mm
 • đồng tấm vàng 3mm
  đồng tấm vàng 3mm
 • đồng tấm vàng 4mm
  đồng tấm vàng 4mm
 • đồng tấm vàng 5mm
  đồng tấm vàng 5mm
 • đồng tấm vàng 1.5mm
  đồng tấm vàng 1.5mm
 • đồng tấm vàng 6mm
  đồng tấm vàng 6mm
 • đồng tấm vàng 1.2mm
  đồng tấm vàng 1.2mm
 • đồng tấm vàng 1.8mm
  đồng tấm vàng 1.8mm
 • đồng tấm đỏ lá mỏng 0.1mm
  đồng tấm đỏ lá mỏng 0.1mm
 • đồng tấm đỏ lá mỏng 0.05mm
  đồng tấm đỏ lá mỏng 0.05mm
 • đồng tấm đỏ lá mỏng 0.03mm
  đồng tấm đỏ lá mỏng 0.03mm
 • đồng tấm dày 20mm
  đồng tấm dày 20mm
 • đồng tấm dày 10mm
  đồng tấm dày 10mm
 • đồng tấm dày 12mm
  đồng tấm dày 12mm
 • đồng tấm dày 15mm
  đồng tấm dày 15mm
 • đồng tấm dày 25mm
  đồng tấm dày 25mm