Nhóm sản phẩm

Nguyên liệu nhựa

 • Nhựa MC cây Trung Quốc
  Nhựa MC cây Trung Quốc
 • Nhựa MC tấm Trung Quốc
  Nhựa MC tấm Trung Quốc
 • Nhựa MC cây Hàn Quốc
  Nhựa MC cây Hàn Quốc
 • Nhựa MC tấm Hàn Quốc
  Nhựa MC tấm Hàn Quốc
 • Nhựa MC 501 Hàn Quốc
  Nhựa MC 501 Hàn Quốc
 • Nhựa MC cây của Đức
  Nhựa MC cây của Đức
 • Nhựa MC tấm của Đức
  Nhựa MC tấm của Đức
 • Thanh nhựa peek mầu nâu sẫm
  Thanh nhựa peek mầu nâu sẫm
 • Thanh nhựa peek mầu trắng xám
  Thanh nhựa peek mầu trắng xám
 • Thanh nhựa peek mầu nâu nhạt
  Thanh nhựa peek mầu nâu nhạt
 • Thanh nhựa peek mầu đen
  Thanh nhựa peek mầu đen
 • Nhựa peek dạng cây
  Nhựa peek dạng cây
 • Nhựa peek dạng tấm
  Nhựa peek dạng tấm
 • Tấm nhựa ABS mầu trắng sữa
  Tấm nhựa ABS mầu trắng sữa
 • Nhựa ABS dạng cây
  Nhựa ABS dạng cây
 • Tấm nhựa ABS mầu trắng vàng
  Tấm nhựa ABS mầu trắng vàng
 • Nhựa ABS dạng tấm
  Nhựa ABS dạng tấm
 • Nhựa POM tấm mầu trắng
  Nhựa POM tấm mầu trắng
 • Nhựa PP tròn màu trắng
  Nhựa PP tròn màu trắng
 • Tấm nhựa PP trắng
  Tấm nhựa PP trắng
 • Nhựa tấm dày 5ly
  Nhựa tấm dày 5ly
 • Nhựa tấm dày 6ly màu trắng
  Nhựa tấm dày 6ly màu trắng
 • Nhựa tấm dày 10ly
  Nhựa tấm dày 10ly
 • Nhựa tấm dày 15ly
  Nhựa tấm dày 15ly
 • Nhựa tấm dày 20ly
  Nhựa tấm dày 20ly
 • Nhựa tấm dày 25ly
  Nhựa tấm dày 25ly
 • Nhựa tấm dày 30ly
  Nhựa tấm dày 30ly
 • Nhựa tấm dày 35ly
  Nhựa tấm dày 35ly
 • Nhựa tấm dày 40ly
  Nhựa tấm dày 40ly
 • Nhựa tấm dày 45ly
  Nhựa tấm dày 45ly
 • Nhựa tấm dày 50ly
  Nhựa tấm dày 50ly
 • Nhựa tấm dày 55ly
  Nhựa tấm dày 55ly
 • Nhựa tấm dày 60ly
  Nhựa tấm dày 60ly
 • Nhựa tấm dày 65ly
  Nhựa tấm dày 65ly
 • Nhựa tấm dày 70ly
  Nhựa tấm dày 70ly
 • Nhựa tấm dày 75ly
  Nhựa tấm dày 75ly
 • Nhựa tấm dày 80ly
  Nhựa tấm dày 80ly
 • Nhựa tấm dày 85ly
  Nhựa tấm dày 85ly
 • Nhựa tấm dày 90ly
  Nhựa tấm dày 90ly
 • Nhựa cây phi 6
  Nhựa cây phi 6
 • Nhựa cây phi 10
  Nhựa cây phi 10
 • Nhựa cây phi 15
  Nhựa cây phi 15
 • Nhựa cây phi 20
  Nhựa cây phi 20
 • Nhựa cây phi 25
  Nhựa cây phi 25
 • Nhựa cây phi 30
  Nhựa cây phi 30
 • Nhựa cây phi 35
  Nhựa cây phi 35
 • Nhựa cây phi 40
  Nhựa cây phi 40
 • Nhựa cây phi 45
  Nhựa cây phi 45
 • Nhựa cây phi 50
  Nhựa cây phi 50
 • Nhựa cây phi 55
  Nhựa cây phi 55
 • Nhựa cây phi 60
  Nhựa cây phi 60
 • Nhựa cây phi 70
  Nhựa cây phi 70
 • Nhựa cây phi 80
  Nhựa cây phi 80
 • Nhựa cây phi 90
  Nhựa cây phi 90
 • Nhựa cây phi 100
  Nhựa cây phi 100
 • Nhựa cây phi 110
  Nhựa cây phi 110
 • Nhựa cây phi 120
  Nhựa cây phi 120
 • Nhựa cây phi 130
  Nhựa cây phi 130
 • Nhựa cây phi 140
  Nhựa cây phi 140
 • Nhựa cây phi 150
  Nhựa cây phi 150
 • Nhựa cây phi 160
  Nhựa cây phi 160
 • Nhựa cây phi 170
  Nhựa cây phi 170
 • Nhựa cây phi 180
  Nhựa cây phi 180
 • Nhựa cây phi 190
  Nhựa cây phi 190
 • Nhựa cây phi 200
  Nhựa cây phi 200
 • Nhựa cây phi 210
  Nhựa cây phi 210
 • Nhựa cây phi 220
  Nhựa cây phi 220
 • Nhựa cây phi 230
  Nhựa cây phi 230
 • Nhựa cây phi 240
  Nhựa cây phi 240
 • Nhựa cây phi 250
  Nhựa cây phi 250
 • Nhựa cây phi 260
  Nhựa cây phi 260
 • Nhựa cây phi 270
  Nhựa cây phi 270
 • Nhựa cây phi 280
  Nhựa cây phi 280
 • Nhựa cây phi 290
  Nhựa cây phi 290
 • Nhựa cây phi 300
  Nhựa cây phi 300