Nhóm sản phẩm

Môi trường

Môi trường

Xử lý nước

 • MÁY ĐO PH
  MÁY ĐO PH
 • DEPTH METER PS7
  DEPTH METER PS7
 • MÁY ĐO PHÙ SA SIÊU ÂM
  MÁY ĐO PHÙ SA SIÊU ÂM

Quản lý chất thải

 • MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT LUTRON PMS 714
  MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT LUTRON PMS 714

Thiết bị đo môi trường

 • MÁY ĐO MỰC NƯỚC STEVEN
  MÁY ĐO MỰC NƯỚC STEVEN
 • THIẾT BỊ ĐO MỰC NƯỚC SIÊU ÂM
  THIẾT BỊ ĐO MỰC NƯỚC SIÊU ÂM
 • MÁY ĐO LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY LS25-1A
  MÁY ĐO LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY LS25-1A
 • Bộ hiển thị số liệu lưu lượng dòng ch...
  Bộ hiển thị số liệu lưu lượng dòng ch...
 • THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG CHẢY
  THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG CHẢY
 • BỘ HIỂN THỊ XHW-1
  BỘ HIỂN THỊ XHW-1
 • LƯU TỐC KẾ LS68
  LƯU TỐC KẾ LS68
 • LƯU TỐC KẾ LS78
  LƯU TỐC KẾ LS78

Khí tượng

 • THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
  THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
 • KHÍ ÁP KẾ THANH TRA PTB-330
  KHÍ ÁP KẾ THANH TRA PTB-330
 • MÁY ĐO MƯA KIỂU CHAO LẬT - MÁY ĐO MƯA
  MÁY ĐO MƯA KIỂU CHAO LẬT - MÁY ĐO MƯA
 • THÙNG ĐO MƯA - THIẾT BỊ ĐO MƯA - ĐO L...
  THÙNG ĐO MƯA - THIẾT BỊ ĐO MƯA - ĐO L...
 • MÁY ĐO GIÓ YOUNG
  MÁY ĐO GIÓ YOUNG
 • MÁY GIÓ EL
  MÁY GIÓ EL
 • THIẾT BỊ ĐO GIÓ CẦM TAY PCE-AM81 - TH...
  THIẾT BỊ ĐO GIÓ CẦM TAY PCE-AM81 - TH...
 • THIẾT BỊ ĐO GIÓ CẦM TAY FYF - KHÍ TƯỢ...
  THIẾT BỊ ĐO GIÓ CẦM TAY FYF - KHÍ TƯỢ...

 • LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ P25
  LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ P25
 • LÒ ĐỐT RÁC THẢI INCINER8 A200
  LÒ ĐỐT RÁC THẢI INCINER8 A200
 • LÒ ĐỐT RÁC NFI
  LÒ ĐỐT RÁC NFI
 • ĐO LƯU LƯỢNG FP111
  ĐO LƯU LƯỢNG FP111
 • MÁY LẤY MẪU NƯỚC
  MÁY LẤY MẪU NƯỚC
 • MÁY LẤY MẪU NƯỚC
  MÁY LẤY MẪU NƯỚC
 • MÁY ĐO PH
  MÁY ĐO PH
 • MÁY ĐO PH CẦM TAY
  MÁY ĐO PH CẦM TAY
 • MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC CẦM TAY
  MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC CẦM TAY
 • MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN CẦM TAY
  MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN CẦM TAY
 • MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY HÒA TAN TRONG NƯỚC
  MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY HÒA TAN TRONG NƯỚC
 • MÁY ĐO ĐỘ MẶN
  MÁY ĐO ĐỘ MẶN
 • MÁY ĐO ĐỘ ỒN
  MÁY ĐO ĐỘ ỒN
 • HÓA CHẤT; DỤNG CỤ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
  HÓA CHẤT; DỤNG CỤ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM