Nhóm sản phẩm

Linh kiện & Thiết bị điện tử

Máy móc sản xuất thiết bị điện tử

 • Thiếc hàn dạng thanh Heesung S63S-B20...
  Thiếc hàn dạng thanh Heesung S63S-B20...
 • KEO MAXBOND 1603HFR-HS
  KEO MAXBOND 1603HFR-HS
 • Keo threebond 1401B
  Keo threebond 1401B
 • Keo chống ẩm cho bo mạch hiệu Dowsil ...
  Keo chống ẩm cho bo mạch hiệu Dowsil ...
 • Thanh thiếc không chì Heesung HSE09- ...
  Thanh thiếc không chì Heesung HSE09- ...
 • Thanh thiếc Electroloy Malaysia LF303HD
  Thanh thiếc Electroloy Malaysia LF303HD
 • Thiếc thanh không chì Heesung HSE16 -...
  Thiếc thanh không chì Heesung HSE16 -...
 • cuộn thiếc hàn Asahi - SCS7 (99.3Sn/C...
  cuộn thiếc hàn Asahi - SCS7 (99.3Sn/C...