Nhóm sản phẩm

Khoáng sản & Luyện kim

Nhôm

 • Nhôm cây D22
  Nhôm cây D22
 • Nhôm cây D16
  Nhôm cây D16
 • Nhôm cây D12
  Nhôm cây D12
 • Nhôm cuộn D8
  Nhôm cuộn D8
 • Nhôm cuộn D6
  Nhôm cuộn D6
 • Nhôm cuộn D3
  Nhôm cuộn D3
 • Nhôm cây D20
  Nhôm cây D20

Đồng

 • Đồng cây hợp kim phi 55
  Đồng cây hợp kim phi 55
 • Đồng cây hợp kim phi 65
  Đồng cây hợp kim phi 65
 • Đồng cây hợp kim phi 180
  Đồng cây hợp kim phi 180
 • Đồng cây hợp kim phi 145
  Đồng cây hợp kim phi 145
 • Đồng cây hợp kim phi 140
  Đồng cây hợp kim phi 140
 • Tấm đồng vàng dày 45 ly
  Tấm đồng vàng dày 45 ly
 • Tấm đồng vàng dày 40 ly
  Tấm đồng vàng dày 40 ly
 • Tấm đồng vàng dày 35 ly
  Tấm đồng vàng dày 35 ly

Vật liệu chịu lửa

 • Bông khoáng Rockwool dạng ống
  Bông khoáng Rockwool dạng ống
 • Vải bạt chống cháy
  Vải bạt chống cháy
 • Vải tiêu âm
  Vải tiêu âm
 • Vải bọc cách nhiệt đường ống hơi
  Vải bọc cách nhiệt đường ống hơi
 • Cách âm
  Cách âm
 • Tấm cách âm sợi thủy tinh 40kg
  Tấm cách âm sợi thủy tinh 40kg
 • Rockwool 120kg/m3 (1200 x 600 x 50mm)
  Rockwool 120kg/m3 (1200 x 600 x 50mm)
 • Cách nhiệt bồn chứa hóa chất
  Cách nhiệt bồn chứa hóa chất

Gang

 • Nắp bể cáp 2 cánh
  Nắp bể cáp 2 cánh
  2.000.000 - 3.000.000 VND