Nhóm sản phẩm

Khoáng sản & Luyện kim

Đồng

 • Ghen co nhiệt phi 40
  Ghen co nhiệt phi 40
 • Ghen co nhiệt phi 30
  Ghen co nhiệt phi 30
 • Ghen co nhiệt phi 12
  Ghen co nhiệt phi 12
 • Ghen co nhiệt phi 8
  Ghen co nhiệt phi 8
 • Thanh đồng lục giác S35
  Thanh đồng lục giác S35
 • Nhôm tấm lá 4mm
  Nhôm tấm lá 4mm
 • Nhôm tấm lá 2mm
  Nhôm tấm lá 2mm
 • Nhôm tấm lá 1.5mm
  Nhôm tấm lá 1.5mm

Vật liệu chịu lửa

 • Bông khoáng Rockwool dạng ống
  Bông khoáng Rockwool dạng ống
 • Vải bạt chống cháy
  Vải bạt chống cháy
 • Vải tiêu âm
  Vải tiêu âm
 • Vải bọc cách nhiệt đường ống hơi
  Vải bọc cách nhiệt đường ống hơi
 • Cách âm
  Cách âm
 • Tấm cách âm sợi thủy tinh 40kg
  Tấm cách âm sợi thủy tinh 40kg
 • Rockwool 120kg/m3 (1200 x 600 x 50mm)
  Rockwool 120kg/m3 (1200 x 600 x 50mm)
 • Cách nhiệt bồn chứa hóa chất
  Cách nhiệt bồn chứa hóa chất

Gang

 • Nắp bể cáp 2 cánh
  Nắp bể cáp 2 cánh
  2.000.000 - 3.000.000 VND