Nhóm sản phẩm

Khí tượng

Khí tượng, trạm tự động, thiết bị đo gió, thiết bị đo mưa, thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm cầm tay, thiết bị đo áp suất khí quyển

 • Trạm tự động - TB ĐO NHIỆT ĐỘ CÁC LỚP...
  Trạm tự động - TB ĐO NHIỆT ĐỘ CÁC LỚP...
 • TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - KHÍ TƯỢNG - ...
  TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - KHÍ TƯỢNG - ...
 • TRẠM KHÍ TƯỢNG TỰ ĐỘNG - KHÍ TƯỢNG - ...
  TRẠM KHÍ TƯỢNG TỰ ĐỘNG - KHÍ TƯỢNG - ...
 • TB ĐO NHIỆT ĐỘ CÁC LỚP ĐẤT SÂU MLA-02...
  TB ĐO NHIỆT ĐỘ CÁC LỚP ĐẤT SÂU MLA-02...
 • TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - KHÍ TƯỢNG - ...
  TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - KHÍ TƯỢNG - ...
 • TRẠM KHÍ TƯỢNG TỰ ĐỘNG - THIẾT BỊ KHÍ...
  TRẠM KHÍ TƯỢNG TỰ ĐỘNG - THIẾT BỊ KHÍ...
 • THIẾT BỊ ĐO GIÓ CẦM TAY FYF - KHÍ TƯỢ...
  THIẾT BỊ ĐO GIÓ CẦM TAY FYF - KHÍ TƯỢ...
 • THIẾT BỊ ĐO GIÓ CẦM TAY PCE-AM81 - TH...
  THIẾT BỊ ĐO GIÓ CẦM TAY PCE-AM81 - TH...
 • MÁY GIÓ EL
  MÁY GIÓ EL
 • MÁY ĐO GIÓ YOUNG
  MÁY ĐO GIÓ YOUNG
 • THÙNG ĐO MƯA - THIẾT BỊ ĐO MƯA - ĐO L...
  THÙNG ĐO MƯA - THIẾT BỊ ĐO MƯA - ĐO L...
 • MÁY ĐO MƯA KIỂU CHAO LẬT - MÁY ĐO MƯA
  MÁY ĐO MƯA KIỂU CHAO LẬT - MÁY ĐO MƯA
 • KHÍ ÁP KẾ THANH TRA PTB-330
  KHÍ ÁP KẾ THANH TRA PTB-330
 • THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
  THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN