Nhóm sản phẩm

Hệ thống kiểm soát truy cập

 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK B3
  Máy chấm công vân tay RONALD JACK B3
  3.700.000 - VND
 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK X628
  Máy chấm công vân tay RONALD JACK X628
  3.400.000 - VND
 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK U160
  Máy chấm công vân tay RONALD JACK U160
  4.700.000 - VND
 • Máy chấm công Ronand Hitech X628 giá rẻ
  Máy chấm công Ronand Hitech X628 giá rẻ
  3.000.000 - VND
 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK 30...
  Máy chấm công vân tay RONALD JACK 30...
  3.900.000 - VND
 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK X628-C
  Máy chấm công vân tay RONALD JACK X628-C
  3.100.000 - VND
 • Máy chấm công Ronald Jack 3000TID-C
  Máy chấm công Ronald Jack 3000TID-C
  3.700.000 - VND
 • Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-808
  Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-808
  3.500.000 - VND
 • Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-268
  Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-268
  2.600.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK K300
  Máy chấm công RONALD JACK K300
  3.100.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK SC-403
  Máy chấm công RONALD JACK SC-403
  2.900.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK SC-103
  Máy chấm công RONALD JACK SC-103
  2.900.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE-702
  Máy chấm công WISE EYE WSE-702
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 300
  Máy chấm công WISE EYE WSE 300
  2.900.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 330
  Máy chấm công WISE EYE WSE 330
  3.200.000 - VND
 • Máy chấm công UMEI RJ-2300A
  Máy chấm công UMEI RJ-2300A
 • Máy chấm công UMEI RJ-2300N
  Máy chấm công UMEI RJ-2300N
 • Máy chấm công SEIKO QR-6560
  Máy chấm công SEIKO QR-6560
  4.600.000 - VND
 • Máy chấm công SEIKO QR-350
  Máy chấm công SEIKO QR-350
 • Máy chấm công RONALD JACK RJ-880
  Máy chấm công RONALD JACK RJ-880
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 61D
  Máy chấm công WISE EYE WSE 61D
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 7500A
  Máy chấm công WISE EYE WSE 7500A
  2.400.000 - VND
 • RIBBON - RUY BĂNG cho máy chấm công t...
  RIBBON - RUY BĂNG cho máy chấm công t...
 • RUY BĂNG cho máy chấm công thẻ giấy
  RUY BĂNG cho máy chấm công thẻ giấy
 • RIBBON cho kiện máy chấm công thẻ giấy
  RIBBON cho kiện máy chấm công thẻ giấy
 • THẺ CHẤM CÔNG
  THẺ CHẤM CÔNG
 • GIÁ ĐỂ THẺ
  GIÁ ĐỂ THẺ
 • Máy chấm công RONALD JACK 5000AID
  Máy chấm công RONALD JACK 5000AID
  4.000.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK 3000AID
  Máy chấm công RONALD JACK 3000AID
 • Máy chấm công RONALD JACK 5000AID
  Máy chấm công RONALD JACK 5000AID
 • Máy chấm công WISE EYE WSE-8000A
  Máy chấm công WISE EYE WSE-8000A
  4.100.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE-850A
  Máy chấm công WISE EYE WSE-850A
  4.600.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE-F8
  Máy chấm công WISE EYE WSE-F8
  4.700.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK F18
  Máy chấm công RONALD JACK F18
  3.500.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK F200
  Máy chấm công RONALD JACK F200
  2.800.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK F19
  Máy chấm công RONALD JACK F19
  4.400.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK RJ550A
  Máy chấm công RONALD JACK RJ550A
 • Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS-6000C
  Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS-6000C
  3.600.000 - VND
 • Máy chấm công bảo vệ RONALD JACK GS-8...
  Máy chấm công bảo vệ RONALD JACK GS-8...
  3.600.000 - VND
 • Nút chấm công GS-6000C
  Nút chấm công GS-6000C
  15.000 - VND
 • Đầu đọc phụ vân tay SR-100
  Đầu đọc phụ vân tay SR-100
 • Đầu đọc vân tay và thẻ wise eye wse-502
  Đầu đọc vân tay và thẻ wise eye wse-502
 • Khóa chốt điện wse-eb104
  Khóa chốt điện wse-eb104
 • Bộ khóa chốt điện wse-104u
  Bộ khóa chốt điện wse-104u
 • Bass dưới khóa chốt wse-bbk600
  Bass dưới khóa chốt wse-bbk600
 • khóa lực điện từ wse-ml280
  khóa lực điện từ wse-ml280
 • Nút nhấn mở cửa wse-800A
  Nút nhấn mở cửa wse-800A
 • Nút nhấn mở cửa wse-800B
  Nút nhấn mở cửa wse-800B
 • Nút nhấn mở cửa wse-801A
  Nút nhấn mở cửa wse-801A
 • Nút nhấn mở cửa wse-801B
  Nút nhấn mở cửa wse-801B
 • Nút nhấn mở cửa wse-802
  Nút nhấn mở cửa wse-802
 • In thẻ nhân viên - NV1
  In thẻ nhân viên - NV1
 • In thẻ nhân viên - NV2
  In thẻ nhân viên - NV2
 • In thẻ nhân viên - NV3
  In thẻ nhân viên - NV3
 • Thẻ VIP - thẻ khuyến mãi VC1
  Thẻ VIP - thẻ khuyến mãi VC1
 • Thẻ VIP - thẻ khuyến mãi VC2
  Thẻ VIP - thẻ khuyến mãi VC2
 • Thẻ VIP - thẻ khuyến mãi VC3
  Thẻ VIP - thẻ khuyến mãi VC3
 • Máy chấm công WISE EYE WSE-9089
  Máy chấm công WISE EYE WSE-9089
  9.500.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK 3000AID
  Máy chấm công RONALD JACK 3000AID
 • Máy chấm công WISE EYE WSE-9039
  Máy chấm công WISE EYE WSE-9039
  6.500.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE-9079
  Máy chấm công WISE EYE WSE-9079
  7.600.000 - VND
 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK DG6...
  Máy chấm công vân tay RONALD JACK DG6...
  2.700.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK 8000T
  Máy chấm công RONALD JACK 8000T
  3.500.000 - VND
 • Máy chấm RONALD JACK X938-C
  Máy chấm RONALD JACK X938-C
  3.900.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK DG100
  Máy chấm công RONALD JACK DG100
  3.500.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK DG-600
  Máy chấm công RONALD JACK DG-600
  2.600.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK RJ-550
  Máy chấm công RONALD JACK RJ-550
  2.880.000 - VND
 • Máy chấm công RONALD JACK RJ-919
  Máy chấm công RONALD JACK RJ-919
  3.300.000 - VND
 • Bộ lưu điện cho máy chấm công UPS MIN...
  Bộ lưu điện cho máy chấm công UPS MIN...
 • Đầu đọc vân tay cho máy chấm công
  Đầu đọc vân tay cho máy chấm công
 • Thẻ cảm ứng trắng dày 125 khz 1.8 mm
  Thẻ cảm ứng trắng dày 125 khz 1.8 mm
  10.000 - VND
 • Thẻ cảm ứng trắng mỏng 125 KHZ 0.8 MM
  Thẻ cảm ứng trắng mỏng 125 KHZ 0.8 MM
  10.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 7500D
  Máy chấm công WISE EYE WSE 7500D
  2.400.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 2700A
  Máy chấm công WISE EYE WSE 2700A
  2.400.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 2700D
  Máy chấm công WISE EYE WSE 2700D
  2.400.000 - VND
 • Máy chấm công SEIKO Z120
  Máy chấm công SEIKO Z120
  3.200.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 620A
  Máy chấm công WISE EYE WSE 620A
  2.500.000 - VND
 • Máy chấm công Wise Eye WSE 2800A
  Máy chấm công Wise Eye WSE 2800A
  2.400.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 2800D
  Máy chấm công WISE EYE WSE 2800D
  2.400.000 - VND
 • Máy chấm công thẻ giấy MINDMAN M960A
  Máy chấm công thẻ giấy MINDMAN M960A
  5.600.000 - VND
 • Máy chấm công MINDMAN M960
  Máy chấm công MINDMAN M960
  5.600.000 - VND
 • RIBBON cho máy chấm công thẻ giấy
  RIBBON cho máy chấm công thẻ giấy
 • RIBBON - RUY BĂNG cho máy chấm công t...
  RIBBON - RUY BĂNG cho máy chấm công t...
 • Máy chấm công Ronald Jack SC-103
  Máy chấm công Ronald Jack SC-103
  2.600.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 810A
  Máy chấm công WISE EYE WSE 810A
  9.700.000 - VND
 • Máy chấm công Ronald Jack F6
  Máy chấm công Ronald Jack F6
  3.100.000 - VND
 • Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C
  Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C
  3.600.000 - VND
 • Máy chấm công thẻ RONALD JACK SC405
  Máy chấm công thẻ RONALD JACK SC405
  3.100.000 - VND