Nhóm sản phẩm

Gỗ

 • Ván ép không mặt
  Ván ép không mặt
 • Ván ép mặt dầu
  Ván ép mặt dầu
 • Ván bóc keo
  Ván bóc keo
 • Ván bóc bạch đàn
  Ván bóc bạch đàn
 • ván mặt dầu - keruing veneer
  ván mặt dầu - keruing veneer
 • Gỗ xẻ Dầu
  Gỗ xẻ Dầu