Nhóm sản phẩm

Chống sét

 • Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa
  Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa
  250.000 - 450.000 VND
 • Kẹp đầu cọc
  Kẹp đầu cọc
  50.000 - 100.000 VND
 • Kẹp cọc và băng tiếp địa
  Kẹp cọc và băng tiếp địa
  100.000 - 150.000 VND
 • Kẹp cọc và cáp tiếp địa
  Kẹp cọc và cáp tiếp địa
  50.000 - 100.000 VND
 • Bảng đồng tiếp địa
  Bảng đồng tiếp địa
  180.000 - 350.000 VND
 • Thanh thép mạ kẽm
  Thanh thép mạ kẽm
 • Cột đỡ kim thu sét và chân đế
  Cột đỡ kim thu sét và chân đế
 • cáp cố định cột thu sét
  cáp cố định cột thu sét
 • Cọc thép mạ kẽm
  Cọc thép mạ kẽm
 • Cọc đồng vàng
  Cọc đồng vàng
 • Cọc đồng đỏ
  Cọc đồng đỏ
 • Cọc thép mạ đồng
  Cọc thép mạ đồng
 • Cáp đồng tiếp địa vàng xanh
  Cáp đồng tiếp địa vàng xanh
 • Cáp đồng trần tiếp địa
  Cáp đồng trần tiếp địa
 • dây đồng tiếp mát vàng xanh
  dây đồng tiếp mát vàng xanh
 • dây đồng trần tiếp mát
  dây đồng trần tiếp mát
 • Băng đồng tiếp địa
  Băng đồng tiếp địa
 • Thanh cái đồng
  Thanh cái đồng
 • GEM TVT giảm điện trở đất - Hóa chất ...
  GEM TVT giảm điện trở đất - Hóa chất ...
 • GEM MEG giảm điện trở đất - Hóa chất ...
  GEM MEG giảm điện trở đất - Hóa chất ...
 • GEM GDT giảm điện trở đất - Hóa chất ...
  GEM GDT giảm điện trở đất - Hóa chất ...
 • GEM 25A giảm điện trở đất - Hóa chất ...
  GEM 25A giảm điện trở đất - Hóa chất ...
 • Kim thu sét Liva DX 250
  Kim thu sét Liva DX 250
 • Kim thu sét Liva AX 210
  Kim thu sét Liva AX 210
 • Kim thu sét Liva BX 175
  Kim thu sét Liva BX 175
 • Kim thu sét Liva BX 125
  Kim thu sét Liva BX 125
 • Kim thu sét Liva CX 070
  Kim thu sét Liva CX 070
 • Kim thu sét Liva CX 040
  Kim thu sét Liva CX 040
 • Đo điện trở tiếp địa
  Đo điện trở tiếp địa
 • Dịch vụ đo điện trở tiếp địa
  Dịch vụ đo điện trở tiếp địa
 • Đo điện trở tiếp mát
  Đo điện trở tiếp mát
 • Dịch vụ đo điện trở tiếp mát
  Dịch vụ đo điện trở tiếp mát
 • Chống sét nguồn điện tổng 1 pha
  Chống sét nguồn điện tổng 1 pha
 • Chống sét nguồn điện tổng 3 pha
  Chống sét nguồn điện tổng 3 pha
 • Chống sét nguồn điện nhánh 1 pha
  Chống sét nguồn điện nhánh 1 pha
 • Chống sét nguồn điện nhánh 3 pha
  Chống sét nguồn điện nhánh 3 pha
 • Chống sét dây đồng trục
  Chống sét dây đồng trục
 • Thiết bị chống sét đường điện một chiều
  Thiết bị chống sét đường điện một chiều
 • Chống sét cổng BNC
  Chống sét cổng BNC
 • cắt lọc sét cho thiết bị điện 3 pha
  cắt lọc sét cho thiết bị điện 3 pha
 • Cắt lọc sét cho thiết bị điện 3 pha d...
  Cắt lọc sét cho thiết bị điện 3 pha d...
 • Chống sét thiết bị điện 1 pha
  Chống sét thiết bị điện 1 pha
 • Chống sét cáp dẫn sóng
  Chống sét cáp dẫn sóng
 • Chống sét cho tổng đài điện thoại
  Chống sét cho tổng đài điện thoại
 • Chống sét mạng máy tính RJ45S-ATM/8-F
  Chống sét mạng máy tính RJ45S-ATM/8-F
 • Chống sét đường điện thoại RJ11-TELE-4-F
  Chống sét đường điện thoại RJ11-TELE-4-F
 • Kim thu sét bán kính bảo vệ 51 mét
  Kim thu sét bán kính bảo vệ 51 mét
 • Kim thu sét bán kính bảo vệ 71 mét
  Kim thu sét bán kính bảo vệ 71 mét
 • Kim thu sét bán kính bảo vệ 95 mét
  Kim thu sét bán kính bảo vệ 95 mét
 • Kim thu sét bán kính bảo vệ 107 mét
  Kim thu sét bán kính bảo vệ 107 mét
 • Kim thu sét Guardian CAT I bán kính b...
  Kim thu sét Guardian CAT I bán kính b...
 • Tủ chống sét nguồn điện tổng 3 pha
  Tủ chống sét nguồn điện tổng 3 pha
 • Chống sét cho camera ip
  Chống sét cho camera ip
 • Kim thu sét phát xạ sớm PDC 2.1
  Kim thu sét phát xạ sớm PDC 2.1
 • Kim thu sét Ingesco PDC 3.1 phát xạ sớm
  Kim thu sét Ingesco PDC 3.1 phát xạ sớm
 • Kim thu sét Ingesco PDC 3.3 phát xạ sớm
  Kim thu sét Ingesco PDC 3.3 phát xạ sớm
 • Kim thu sét Ingesco PDC 4.3 phát xạ sớm
  Kim thu sét Ingesco PDC 4.3 phát xạ sớm
 • Kim thu sét PDC 5.3 phát xạ sớm
  Kim thu sét PDC 5.3 phát xạ sớm
 • Kim thu sét phát xạ sớm PDC 6.3
  Kim thu sét phát xạ sớm PDC 6.3
 • Kim thu sét phát xạ sớm PDC 6.4
  Kim thu sét phát xạ sớm PDC 6.4
 • Kim thu sét phát xạ sớm PDC E15
  Kim thu sét phát xạ sớm PDC E15
 • Kim thu sét phát xạ sớm PDC E30
  Kim thu sét phát xạ sớm PDC E30
 • Kim thu sét phát xạ sớm PDC E45
  Kim thu sét phát xạ sớm PDC E45
 • Kim thu sét phát xạ sớm PDC E60
  Kim thu sét phát xạ sớm PDC E60
 • Bộ đếm sét Ingesco
  Bộ đếm sét Ingesco
 • Kim thu sét phát xạ sớm Aiditec Sigma...
  Kim thu sét phát xạ sớm Aiditec Sigma...
 • Kim thu sét phát xạ sớm Aditec Sigma ...
  Kim thu sét phát xạ sớm Aditec Sigma ...
 • Kim thu sét Aiditec Sigma R-40
  Kim thu sét Aiditec Sigma R-40
 • Kim thu sét AIDITEC Sigma R-55
  Kim thu sét AIDITEC Sigma R-55
 • Kim thu sét AIDITEC Sigma R-65
  Kim thu sét AIDITEC Sigma R-65
 • Kim thu sét AIDITEC Sigma R-75
  Kim thu sét AIDITEC Sigma R-75
 • Bộ đếm sét Aiditec
  Bộ đếm sét Aiditec
 • Kim thu sét Stormaster ESE15
  Kim thu sét Stormaster ESE15
 • Kim thu sét Pulsar 18
  Kim thu sét Pulsar 18
 • Kim thu sét Pulsar 30
  Kim thu sét Pulsar 30
 • Kim thu sét Pulsar 45
  Kim thu sét Pulsar 45
 • Kim thu sét Pulsar 60
  Kim thu sét Pulsar 60
 • Tủ cắt lọc sét TSG-SRF363N
  Tủ cắt lọc sét TSG-SRF363N
 • Tủ cắt lọc sét TSG-SRF340 TSG-SRF3400
  Tủ cắt lọc sét TSG-SRF340 TSG-SRF3400
 • Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 10
  Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 10
  17.000 - 22.000 VND
 • Chống sét hệ thống điều khiển FRD24
  Chống sét hệ thống điều khiển FRD24
 • Kim thu sét Guardian CAT II bán kính ...
  Kim thu sét Guardian CAT II bán kính ...
 • Kim thu sét Guardian CAT III bán kính...
  Kim thu sét Guardian CAT III bán kính...
 • Đèn báo không XGP500
  Đèn báo không XGP500
 • Đèn báo không XGP388
  Đèn báo không XGP388
 • Đèn báo không năng lượng mặt trời L...
  Đèn báo không năng lượng mặt trời L...
 • Đèn báo không năng lượng mặt trời L...
  Đèn báo không năng lượng mặt trời L...
 • Đèn báo không năng lượng mặt trời L...
  Đèn báo không năng lượng mặt trời L...
 • Đèn báo không năng lượng mặt trời L...
  Đèn báo không năng lượng mặt trời L...
 • Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời LSW ...
  Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời LSW ...
 • Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời LSW-010
  Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời LSW-010
 • Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời LSW-302
  Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời LSW-302
 • Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 12
  Thép mạ kẽm nhúng nóng phi 12
  23.000 - 30.000 VND
 • Pulsar IMH30 Bán kính bảo vệ 71m
  Pulsar IMH30 Bán kính bảo vệ 71m
 • Pulsar IMH1812 Bán kính bảo vệ 55m
  Pulsar IMH1812 Bán kính bảo vệ 55m
 • Pulsar IMH6012 Bán kính bảo vệ 118m
  Pulsar IMH6012 Bán kính bảo vệ 118m
 • Pulsar IMH4512 Bán kính bảo vệ 95m
  Pulsar IMH4512 Bán kính bảo vệ 95m
 • Kim thu sét Liva CX 040 Bán Kính Bảo ...
  Kim thu sét Liva CX 040 Bán Kính Bảo ...
 • Kim thu sét Liva CX 070 Bán Kính Bảo ...
  Kim thu sét Liva CX 070 Bán Kính Bảo ...
 • Kim thu sét Liva BX125 Bán Kính Bảo V...
  Kim thu sét Liva BX125 Bán Kính Bảo V...