Nhóm sản phẩm

Khoáng sản & Luyện kim

Đồng

 • Đồng lục giác
  Đồng lục giác
 • Đồng thanh cái
  Đồng thanh cái
 • Đồng phi 120
  Đồng phi 120
 • Đồng tròn phi 100
  Đồng tròn phi 100
 • Đồng tròn đặc phi 90
  Đồng tròn đặc phi 90
 • Đồng cây đặc phi 80
  Đồng cây đặc phi 80
 • Đồng tròn đặc phi 70
  Đồng tròn đặc phi 70
 • Đồng cây đặc phi 65
  Đồng cây đặc phi 65

Vật liệu chịu lửa

 • Bông khoáng Rockwool dạng ống
  Bông khoáng Rockwool dạng ống
 • Vải bạt chống cháy
  Vải bạt chống cháy
 • Vải tiêu âm
  Vải tiêu âm
 • Vải bọc cách nhiệt đường ống hơi
  Vải bọc cách nhiệt đường ống hơi
 • Cách âm
  Cách âm
 • Tấm cách âm sợi thủy tinh 40kg
  Tấm cách âm sợi thủy tinh 40kg
 • Rockwool 120kg/m3 (1200 x 600 x 50mm)
  Rockwool 120kg/m3 (1200 x 600 x 50mm)
 • Cách nhiệt bồn chứa hóa chất
  Cách nhiệt bồn chứa hóa chất

Gang

 • Nắp bể cáp 2 cánh
  Nắp bể cáp 2 cánh
  2.000.000 - 3.000.000 VND