Nhóm sản phẩm

An ninh & Bảo vệ

Hệ thống kiểm soát truy cập

 • Máy chấm công thẻ RONALD JACK SC405
  Máy chấm công thẻ RONALD JACK SC405
  3.100.000 - VND
 • Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C
  Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C
  3.600.000 - VND
 • Máy chấm công Ronald Jack F6
  Máy chấm công Ronald Jack F6
  3.100.000 - VND
 • Máy chấm công WISE EYE WSE 810A
  Máy chấm công WISE EYE WSE 810A
  9.700.000 - VND
 • Máy chấm công Ronald Jack SC-103
  Máy chấm công Ronald Jack SC-103
  2.600.000 - VND
 • RIBBON - RUY BĂNG cho máy chấm công t...
  RIBBON - RUY BĂNG cho máy chấm công t...
 • RIBBON cho máy chấm công thẻ giấy
  RIBBON cho máy chấm công thẻ giấy
 • Máy chấm công MINDMAN M960
  Máy chấm công MINDMAN M960
  5.600.000 - VND

Thiết bị chữa cháy

 • BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT2
  BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 MT2
  300.000 - 500.000 VND
 • Bình chữa cháy siêu nhỏ dùng cho xe ôtô
  Bình chữa cháy siêu nhỏ dùng cho xe ôtô
  700.000 - 1.500.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ35
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ35
  1.400.000 - 1.800.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ8
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ8
  220.000 - 320.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ4
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ4
  120.000 - 250.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ2
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ2
  120.000 - 250.000 VND
 • Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ1
  Bình cứu hỏa dạng bột BC MFZ1
  100.000 - 200.000 VND
 • Bình chữa cháy loại nhỏ của Ý
  Bình chữa cháy loại nhỏ của Ý
  100.000 - 200.000 VND